LOADING...
z Naszej Hodowli
ASTARTE GOLD FCIHOME

Wesoły Witek Astarte Gold

Międzynarodowy Champion Piękności
Champion Polski
Champion Węgier
Champion Czech
Młodzieżówy Champion Polski
10 x BOB
BIS
z Naszej Hodowli
ASTARTE GOLD FCIHOME
zamknij