LOADING...
z Naszej Hodowli
ASTARTE GOLD FCIHOME

James Astarte Gold

Międzynarodowy Champion Piękności
Champion Polski
Champion Rosji
Champion RKF
Champion Bułgarii
Grand Champion Bułagrii
Zwycięzca Polski
Zwycięzca Klubu
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu
Młodzieżowy Champion Polski
Wielokrotnie CWC, BOB, BOG


z Naszej Hodowli
ASTARTE GOLD FCIHOME
zamknij